REZULTATE
 • Un Studiu de Impact privind activitățile de socializare derulate de Asociația Mâini Întinse și modul în care aceste servicii au fost percepute de beneficiari și de comunitate în general
 • 74 Reprezentanți ai autorităţilor locale, judeţene şi 58 reprezentanți ai entităţilor aparţinând sectorului privat – societăţii civile au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate prin:

4 evenimente în campania de informare şi conştientizare în zona de Sud Est și Nord Est a României

 • Piatra Neamț – Noiembrie 2015
 • Tulcea – Ianuarie 2016
 • Brăila – Februarie 2016
 • Buzău – Aprilie 2016

4 evenimente regionale

 • Iași – Noiembrie 2015
 • Bacău – Februarie 2016
 • Galați – Februarie 2016
 • Constanța – Iunie 2016
 • Un ghid în format electronic al unei metode-non formale de teatru social de păpuși – Ghidul Doi la puterea Noi
 • 150 de instrumente lucru: păpuși marionete distribuite
 • 1 Rețea de suport în vederea promovării programelor de incluziune socială prin metode inovative de socializare și petrecere a timpului liber și acordării de sprijin copiilor în situație de risc din Delta Dunării – iulie 2015
 • 1 Rețea de colaborare, schimb de experiență şi bune practici menită să combată practicile discriminatorii, excluziunea socială şi economică a grupurilor dezavantajate, inițiate în comun de reprezentanți ai sectorului public, împreună cu actori aparținând societății civile și sectorului privat ce aplică cunoștințe și abilități specifice în metoda teatrului de păpuși din zona de Sud Est și Nord Est a României-  august 2016
 • Implementarea unui Model de incluziune socială în cadrul Asociației Raza Soarelui-SunLight din Delta Dunării, servicii sociale, tip Centru de Zi, pentru 10 copii în situații de risc din Dunavățu de Jos

, Dunavățu de Sus comuna Murighiol în incinta Centrului Raza Soarelui

 • Acreditarea Asociației Raza Soarelui-SunLight ca furnizor de servicii sociale seria AF nr.003671
 • 1 excursie tematică la Constanta
 • 2 tabere interculturale în vacanța de vară pentru
 • 22 de copii beneficiari din Dunăvățu de Jos și Tulcea în iulie 2016
 • 20 de copii beneficiari din Isaccea în august 2016 la Casa Valentin Cataloi, Com. Frecăței, Jud. Tulcea.
 • Dezvoltarea de cunoștințe și abilități specifice în metoda teatrului de păpuși social în cadrul unor ateliere participative de formare pentru specialiștii din serviciile sociale prin participarea la un
 • Curs de formare

Constanța – Iunie 2016 –  28 de specialiști participanți.
Iași Septembrie 2016 pentru  32 specialiști din DGASPC Iași și Penitenciarul Iași
Dintre care 5 de etnie romă un standard de educație non formală comparabil cu cel european.

 • 1 Workshop ”Dezvoltarea de cunoștințe și abilități nonformale specifice pentru specialiștii din serviciile sociale” creditat de Colegiul Național al Asistenților Sociali sustinut în Tulcea noiembrie 2016
 • 48 de ateliere non-formale folosind metoda teatrului de păpuși sesiuni de teatru social cu păpușile marionete pentru copii în situație de risc din Delta Dunării pentru îmbunătățirea abilităților sociale
 • 70 de copii în situație de risc din care 25 rromi din comunitatea tulceană în cadrul a Programul Eu și cei din jurul meu a fost gândit să reprezinte un program educativ care să îndrume pas cu pas copii în situații de risc într-o manieră facilă, dar eficientă
 • 70 părinţi ai copiilor în situaţii de risc, dintre care 25 romi  au primit servicii specifice de suport
 • 2 metodologii realizate și aplicate ce conțin măsuri anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive
 • 2 reprezentații multiculturale punere valoare și în scenă a abilitățile nou dobândite prin proiect
 • Medgidia – 03.12.16 În căutarea fericirii
 • Tulcea – 14.12.16 Împreună la colind