SCOP ȘI OBIECTIVE

Scop

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin stimularea cooperării în zona de SudEst și NordEst a României în vederea implementării unui program inovativ de incluziune socială pentru copii aflați în situație de risc ca o măsură a discriminării

Obiective

  1. Dinamizarea performanțelor a 150 de furnizori de servicii sociale publice și private din zona de SudEst , NordEst prin includerea în paleta de servicii sociale de socializare : metoda teatrului de păpuși în vederea incluziunii sociale
  2. Dezvoltarea unei rețele de lucru locale pentru 70 copii aflați în situații de risc din Delta Dunării 12 luni în vederea implementării unui program de incluziune socială .
  3. Inițierea în 18 luni a unei organizații nonguvernamentale din Delta Dunării prin acreditare și aplicarea serviciului social de socializare prin metoda teatrului de păpuși.