Regiunea de NordEst și SudEst primește cu entuziasm „păpușa marionetă”

Regiunea de NordEst și SudEst primește cu entuziasm „păpușa marionetă”

Prin intermediul finanțării Mecanismului Financiar SEE și al operatorului de program FRDS s-au derulat evenimente în Iași, Piatra Neamț, Bacău, Tulcea, Galați și Brăila în cadrul Campaniei de informare şi conştientizare ce urmărește dinamizarea performanțelor furnizori de servicii sociale din mediul public și privat prin includerea metodei teatrului de păpuși în cadrul serviciilor sociale de socializare. La aceste evenimente au participat 43 furnizori de servicii sociale privați și 68 furnizori de servicii sociale publici. Metoda non formală de socializare prin teatrul