Un atelier participativ de formare pentru specialiști din serviciile sociale la Constanța

Un atelier participativ de formare pentru  specialiști din serviciile sociale la Constanța

În 22-23 iunie 2016 iunie la Constanța a avut loc, în cadrul proiectului Doi la puterea Noi, proiect finanţat în cadrul apelului COERENT din Programul RO10, cu finanţare din Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014 un atelier participativ de formare pentru dezvoltarea de cunoștințe și abilități specifice în metoda teatrului de păpuși social pentru 28 de specialiști din serviciile sociale.

Regiunea de NordEst și SudEst primește cu entuziasm „păpușa marionetă”

Regiunea de NordEst și SudEst primește cu entuziasm „păpușa marionetă”

Prin intermediul finanțării Mecanismului Financiar SEE și al operatorului de program FRDS s-au derulat evenimente în Iași, Piatra Neamț, Bacău, Tulcea, Galați și Brăila în cadrul Campaniei de informare şi conştientizare ce urmărește dinamizarea performanțelor furnizori de servicii sociale din mediul public și privat prin includerea metodei teatrului de păpuși în cadrul serviciilor sociale de socializare. La aceste evenimente au participat 43 furnizori de servicii sociale privați și 68 furnizori de servicii sociale publici. Metoda non formală de socializare prin teatrul